Vergelijk hier alle online casino's

Algemene voorwaarden, bepalingen en uitsluitingen

Elk online casino zal zijn eigen regels gebruiken, deze regels zijn echter allemaal enigszins op elkaar terug te leiden.

Kort samengevat gaat het erom dat je een overeenkomst aan gaat met de website wanneer jij je registreert en/of de software download en daar zitten voor beide partijen afspraken en verplichtingen aan verbonden.

Hieronder een aantal steeds weer terugkerende maar ook belangrijke en logische afspraken die vermeld staan bij elk casino in de algemene voorwaarden.

In de algemene voorwaarden worden een heleboel zaken verklaart welke vanuit het oogpunt van de speler zullen zijn en daarnaast zijn er ook verklaringen vanuit het casino zelf.

Allereerst de bepaling dat je echt meerderjarig zal moeten zijn, dat je geen gebruik mag maken van deze diensten terwijl je hier niet toe bevoegd bent, en dat je dit niet doet op een plaats waar dit niet toegestaan is.

Er wordt herhalend gewezen op je eigen verantwoordelijkheid. Wanneer je als meerderjarige deel neemt aan een activiteit van een online casino besef je je dat je zelf deze keuze maakt en dat je zelf ook de verantwoording draagt voor de gevolgen die dit met zich meebrengt, denk bijvoorbeeld aan de genoemde regels tot het verantwoord gokken.
Het is niet toegestaan om in openbare ruimtes, denk aan een prikbord of een chatruimte, reclame-uitingen te doen.  Het is daarnaast ook niet toegestaan om software te kopiëren of de software aan te passen.  Documentatie die je op de website aantreft of welke je ontvangt na het registreren mag je ook niet kopiëren of delen met andere mensen.  Ook is het niet toegestaan om het beveiligingsysteem te betreden of hier ook maar een poging toe te doen.

Het is niet toegestaan om deel te nemen aan de activiteiten van het casino wanneer je direct verbonden bent aan het casino, aan een dochterbedrijf of aan een verkoper van het casino. Ook niet als dit in je directe omgeving het geval is.

Ook is het niet toegestaan om deel te nemen aan de activiteiten wanneer je in het verleden te maken hebt gehad met een gokverslaving of je hier nu nog mee kampt, je mag ook niet in het verleden geregistreerd zijn bij welk casino dan ook en dat dit contact voortijdig beëindigd is wegens wat voor problematiek dan ook. Daarnaast blijft terugkeren dat het niet toegestaan is deel te nemen wanneer je nog minderjarig bent.

De casino’s geven aan dat zij gemachtigd zijn om financiële instanties in te lichten over elk mogelijk ongepast of onterecht gebruik welk jij eventueel uitvoert.

In de algemene voorwaarden vindt je ook enkele afspraken omtrent je registratie en je spelersaccount. Zo wordt hier bijvoorbeeld ook beschreven hoe de uitbetalingen en de stortingen geregeld zijn, via welke wegen dit kan en mag gaan en aan welke bepalingen jij je hebt te houden om het recht op deze uitbetalingen te behouden.

Het is altijd verstandig om op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en ieder bedrijf is ook verplicht om je hier vooraf op te wijzen. Je kan altijd kiezen om deze niet daadwerkelijk te lezen maar dan kan je achteraf niet claimen dat je ergens niet van op de hoogte was. Soms vind je in de algemene voorwaarden de bekende ‘kleine lettertjes’ die je liever vooraf toch wel geweten had. Doe er je voordeel mee en check ze even.